All for Joomla All for Webmasters

Profesyonel Yönetim Ve Danışmanlık Hizmeti

GENEL YÖNETİM

 • Genel Kurul’ da verilen kararların uygulanması,
 • Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi,
 • Defterlerin ve hesapların kayıtlanması,
 • İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması,
 • Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi,
 • Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Cep uygula ve web sayfası üzerinden aidatların takibi.

BÜTÇE YÖNETİMİ

 • Aidatların tahsil edilmesi, (elden aidat toplanmaz)
 • Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması,
 • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,
 • Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması,
 • Gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması.

PERSONEL YÖNETİMİ

 • Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
 • Personelin izin düzenlerinin ayarlanması,
 • Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi,
 • Maaş, SGK vb. ödemelerin yapılması,
 • Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb.

SOSYAL YÖNETİM

 • Belirli dönemlerde resmi olmayan toplantılar düzenlenip, yönetimin aksayan yanları konusunda görüşler alınır.
 • Kişisel sorunlarda çözüm ortaklarımız rehberliğinde danışmanlık hizmetleri verilir.

TEKNİK YÖNETİM

 • Asansörlerin bakımının takip edilmesi,
 • Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması,
 • Havuz / Bahçe bakım/düzen işlerinin takibi,
 • Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi,
 • Yangın tüplerinin dolumu,
 • Girilen her mevsimde, o mevsimin olası sorunları için önlemlerin alınması,
 • Ortak alanlardaki teknik sistemlere zarar vermeyecek ustalarla çalışılması.

TEMİZLİK YÖNETİMİ

 • Haşere ilaçlama periyotlarının planlanması,
 • Ortak alanların temizliğinin planlı yürütülmesi,
 • Daire servis ve çöp düzeninin planlanması,
 • Su depolarının temizlenme periyotlarının düzeni,
 • Bina çevresinin temizliği/ düzeni.